Phổ Biến 6/2024 # Cách Xoay Rubik 3×3 Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu # Top 7 Yêu Thích

Hướng dẫn cách xoay rubik 3×3 nhanh đơn giản nhất

Trước khi bắt đầu thực hiện, ta cần quy ước một số điều như:

Viên giữa: là viên chỉ có 1 màu, nằm chính giữa các mặt.

Viên cạnh: là viên có 2 màu.

Viên góc: là viên có 3 màu.

Và mỗi mặt khối rubik cũng sẽ được ký hiệu bởi các chữ cái tương ứng như:

R L U D F B : xoay các mặt tương ứng 90 độ theo chiều kim đồng hồ. R’ L’ U’ D’ F’ B’: xoay các mặt tương ứng 90 độ ngược chiều kim đồng hồ. R2 L2 U2 D2 F2 B2: xoay các mặt tương ứng 180 độ.

1. Cách xoay rubik tầng 1

Đầu tiên , ta quy ước tầng 1 là mặt trắng, tầng 3 sẽ là mặt vàng và lúc này ta cần hoàn chỉnh mặt trắng ở trên. Để thực hiện được điều này, bạn cần thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1:

– Giải các viên cạnh để tạo thành hình chữ thập. Bước này rất đơ giản, bạn có thể tự làm được bằng cách tìm các viên cạnh có màu trắng, các viên này có thể nằm ở tầng 1, tầng 2 hoặc tầng 3.

Tuy nhiên, nếu viên cạnh nằm ở tầng 2, bạn nên thực hiện các bước như sau:

– Sau khi chọn được 1 viên cạnh, ta phải xác định nó thuộc về vị trí nào trên khối rubik. Để làm được việc này, ta xem màu kề với màu trắng là màu gì. Ở trường hợp 1 màu đó là màu đỏ, do vậy viên cạnh phải nằm ở chỗ chữ X bên phải, ngay phía trên viên giữa màu đỏ. Ở trường hợp 2, màu đó là màu xanh lá cây, do đó viên cạnh phải nằm ở chỗ chữ X phía trước. Ta gọi vị trí mà viên cạnh cần đưa tới là goal.

– Sau khi xác định được goal, việc tiếp theo là tìm cách đưa mặt màu trắng của viên cạnh lên mặt U. Trong trường hợp 1, ta xoay F’, viên cạnh sẽ được đưa tới vị trí chữ X phía trước. Trường hợp 2, ta xoay R, viên cạnh sẽ được đưa tới vị trí chữ X bên phải. Ta gọi vị trí mà viên cạnh sẽ tới sau khi làm bước 2 là target.

– Có 1 vấn đề xảy ra là nếu làm luôn bước 2 thì mặt trắng của viên cạnh đúng là được đưa đến mặt U nhưng viên cạnh lại không nằm ở goal. Không sao, chuyện nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ bị thằng da đỏ nó bắn bỏ, trước khi làm bước 2 ta đưa goal tới vị trí target bằng cách xoay U hoặc U’ hoặc U2. Sau đó làm bước 2 rồi lại đưa goal trở về chốn cũ bằng cách làm ngược lại cái U, U’, U2 ở trên. Ví dụ ở trường hợp 1, cách làm sẽ là (U F’ U’). Trường hợp 2 cách làm sẽ là (U’ R U).

Bên cạnh đó, nếu viên cạnh nằm ở tầng 1 và 3 thì: bạn chỉ việc xoay F hoặc F’ để đưa viên cạnh về tầng 2 rồi dùng phương pháp trên để giải.

Bước 2:

– Tiếp đến, giải các viên góc. Ở bước này trở đi, bạn sẽ phải lật ngược khối rubik lại, nghĩa là mặt trắng thành mặt D và mặt vàng thành mặt U.

Đầu tiên, bạn cũng phải tìm các viên góc có màu trắng, viên này có thể nằm ở tầng 1 hoặc tầng 3.

*** Nếu viên góc nằm ở tầng 3 thì bạn:

– Xác định vị trí mà viên góc cần được đưa tới bằng cách xem xét 2 màu còn lại của viên góc. Ta gọi vị trí đó là goal. – Đưa viên góc tới vị trí ngay phía trên goal. – Tùy vào từng trường hợp bạn có thể dùng 1 hoặc công thức sau: (R U’ R’ U2) để đưa mặt trắng sang phía bên cạnh.

Dùng công thức (R U’ R’ U2) để đưa mặt trắng sang phía bên cạnh.

Dùng 1 trong 2 công thức trên để giải.

*** Trường hợp viên góc nằm ở tầng 1 thì bạn:

– Dùng công thức (R U R’ U’) để đưa viên góc về tầng 3. – Dùng phương pháp trên để giải.

2. Cách xoay rubik tầng 2

Tiếp tục đến với tầng 2, ở tầng này công việc cò vẻ nhẹ nhàng hơn, bạn chỉ việc giải 4 viên cạnh. Đầu tiên, cần xác định các viên cạnh nằm ở tầng 2 không có màu trắng.

*** Nếu viên cạnh nằm ở tầng 3:

– Xác định vị trí viên cạnh cần đưa tới bằng cách xem xét 2 màu của viên cạnh. Ta gọi vị trí đó là goal.

– Tùy vào từng trường hợp, dùng 1 trong 2 công thức sau để giải:

*** Trường hợp viên cạnh nằm ở tầng 2:

– Dùng công thức (R U’ R’) (U’ F’ U F) để đưa viên cạnh về tầng 3. – Sau đó, dùng phương pháp phía trên để giải.

3. Cách xoay rubik tầng 3

Để giải tầng 3, đây được xem là tầng khó nhất nên ta làm 4 bước như sau:

Bước 1: Định hướng cạnh:

Ở bước này, bạn cần tạo ra hình chữ thập màu vàng ở mặt U. Và có 3 trường hợp tuy nhiên chỉ áp dụng 1 công thức duy nhất để giải quyết. Bạn cần áp dụng theo công thức: (F R U) (R’ U’ F’)

Bước 2: Định hướng góc:

Bước này đỏi hỏi bạn phải đưa toàn bộ mặt U về đúng màu vàng, và có đến 7 trường hợp cần giải quyết. Với công thức này, tầng 3 sẽ biến đổi sao cho mặt vàng vẫn nằm ở trên cùng. Bạn cần áp dụng theo công thức: (R U) (R’ U) (R U2) R’

Bước 4: Hoán vị cạnh:

Bước cuối cùng để hoàn tất khối rubik, bạn cần áp dụng 2 công thức sau sẽ giúp bạn hoán đổi vị trí của 3 viên cạnh. Để đưa 4 viên cạnh về đúng vị trí, ta có thể phải làm các công thức đó 2 lần. Lưu ý ta có thể chỉ cần nhớ 1 trong 2 công thức là có thể hoàn thành bước này, tuy nhiên khi đó thời gian làm sẽ lâu hơn.