Xem Nhiều 4/2024 # Hướng Dẫn Làm Tờ Khai Quyết Toán Thuế Tncn # Top 1 Yêu Thích

– Trường hợp cá nhân cư trú ký Hợp đồng trên 03 tháng thì kê khai vào PL này.

– Chỉ tiêu từ 07 – 09 tự điền

– Trường hợp có cá nhân nào ủy quyền cho doanh nghiệp thì bấm vào ô vuông. Còn về chi tiết các trường hợp được ủy quyền thì vào đây xem: Những trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Chỉ tiêu [11] tổng:

– Tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ lương công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú có HĐLĐ từ 03 tháng trở lên, bao gồm cả các khoản tiền công – lương nhận do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lân.

Chi tiết:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế

Tổng thu nhập: tổng các khoản thu nhập: tiền công, lương, thù lao và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền công lương gồm cả các khoản trợ cấp, phụ cấp…

Các khoản được miễn thuế bao gồm:

– Tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ ban đêm được trả lương cao hơn ngày thường

– Tiền phụ cấp thuê nhà không quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)

– Tiền phụ cấp xăng xe, điện thoại, công tác phí không vượt quá quy định trong quy chế của doanh nghiệp. Quy chế tiền thương lương, phụ cấp… không được vượt quá mức, nếu vượt quá sẽ bị tính vào thu nhập tính thuế.

– Tiền phụ cấp trang phục không quá 5 triệu mỗi năm (nếu nhận bằng đồ vật thì được miễn toàn bộ)

– Tiền ăn trưa, giữa cá không vượt quá 680k/ tháng. Trường hợp doanh nghiệp tự nấu ăn, mua cơm, phiếu ăn cho nhân viên thì được miễn toàn bộ

Chỉ tiêu [12] làm việc trong khu kinh tế:

Các khoản thu nhập chịu thuế mà doanh nghiệp trả thu nhập trả cho CN do làm việc tại khu kinh tế, không gồm thu nhập được miễn giảm theo hiện định tránh đánh thuế 02 lần nếu có.

Chỉ tiêu [13] theo hiệp định:

Khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ để xét giảm thuế, miễn thuế theo hiệp định tránh đánh thuế 02 lần.

Chỉ tiêu [14] Tổng tiền giảm trừ gia cảnh:

– Tổng các khoản giảm trừ do cá nhân người nộp thuế và các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc.

Trong đây:

– Giảm trừ cho người phụ thuộc = 3,6 triệu/ người x Tổng tháng đã tính giảm trừ cho người phụ thuộc trong kỳ

+ Nếu cá nhân ủy quyền DN quyết toán thì giảm trừ cho người phụ thuộc được tính đủ theo TT phát sinh nếu CN có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo đúng quy định của pháp luật.

– Giảm trừ cho bản thân = 9 triệu/ tháng x Tổng tháng đã tính giảm trừ trong năm

+ Nếu CN ủy quyền QT cho doanh nghiệp thì giảm trừ cho bản thân được tính đủ 12 tháng tức 108 triệu/năm

Chỉ tiêu [15] Từ thiện, khuyến học, nhân đạo:

Khoản đóng góp vào các khu nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, người già các khoản chi đóng góp vào quỹ từ thiện, khuyến học, nhân đạo có mục đích làm từ thiện không nhằm mục đích lợi nhuận.

Chỉ tiêu [16] bảo hiểm được trừ:

Khoản đóng góp bảo hiểm gồm: BHXH, BHYT, BHTN, BH trách nhiệm nghề nghiệp với một số ngành nghề phải tham gia BH bắt buộc.

Chi tiết: BHXH: 8% ; BHYT: 1,5%% ; BHTN: 1%.

Ví dụ 3: Hàng tháng nhân viên Quỳnh trích bảo hiểm là 500 ngàn đông (trừ vào lương của Quỳnh) vậy số tiền nhập vào chỉ tiêu số [16] là 500 ngàn x 12 tháng = 6 triệu đồng

Chỉ tiêu [17] quỹ hưu trí tự nguyện được trừ:

Tổng các khoản đóng góp vốn vào quỹ hưu trí tự nguyện theo tt phát sinh nhưng tối đa không vượt quá 1 triệu / tháng. Bao gồm cả đóng góp vào nhiều quỹ.

Chỉ tiêu [20] Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế

Số thuế được giảm = 50% số thuế phải nộp của thu nhập chịu thuế CN nhận được do làm việc trong KKT

Chỉ tiêu [20] = [18] x thuế suất biểu thuế lũy tiến x {[12]/([11] – [13])} x 50% Chỉ tiêu [21] tổng số thuế phải nộp:

Tổng thuế phải nộp của CN ủy quyền quyết toán tay

Chỉ tiêu [21] = ([18] x thuế suất biểu thuế lũy tiến) – [20] Chỉ tiêu [22] số thuế đã nộp thừa:

Nếu hiện ra chỉ tiêu này thì các bạn làm thủ tục hoàn thuế hoặc chuyển kỳ sau.

Chỉ tiêu [23] số thuế còn phải nộp:

Nếu hiện ra chỉ tiêu này thì các bạn mang tiền thuế đi nộp.

2. Cách tải tờ khai quyết toán thuế TNCN đã nộp

Một số doanh nghiệp sau khi đã tiến hành nộp tờ khai quyết toán thuế tncn muốn xem lại kết quả sau khi đã hoàn thành quyết toán nhưng không biết phải làm như thế nào? Chúng tôi sẽ đưa ra một số các tư vấn, hướng dẫn cụ thể cách tải tờ khai quyết toán thuế TNCN để các bạn có thể thực hiện.

Bước 1. Truy cập vào hệ thống Thuế điện tử Việt Nam http://nhantokhai.gdt.gov.vn/

Bước 2. Đăng nhập tài khoản doanh nghiệp vào hệ thống

Đăng nhập MST để xem lại quyết toán thuế TNCN đã nộp

Bước 3. Chọn kê khai trực tuyến để lấy lại dữ liệu tờ khai đã nộp

Tờ khai: chọn mẫu tờ khai bạn muốn xem lại.

Loại tờ khai và kỳ kê khai: điền theo thông tin bạn muốn xem lại.

Lưu ý: một số mẫu tờ khai gửi trước 2014 hoặc khi doanh nghiệp gửi bằng định dạng file PDF sẽ không có kết quả trả về.

Sau đó chọn Tiếp tục

Bước 4. Dữ liệu tờ khai Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân đã nộp

Bước 5. Lưu lại, tải lại tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đã nộp

Hệ thống sẽ kết xuất kết quả tờ khai trên màn hình để bạn có thể xem trực tiếp.

Điện thoại: 0902483186

Email: [email protected]

Mọi nhu cầu xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ- KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN PHẠM VÀ CỘNG SỰ