Phổ Biến 7/2024 # Thêm Hoặc Loại Bỏ Nền Trang Tính # Top 6 Yêu Thích

Bấm vào trang tính mà bạn muốn hiển thị với nền trang tính. Hãy đảm bảo rằng chỉ chọn một trang tính.

Trên tab bố trí trang , trong nhóm thiết lập trang , bấm vào nền.

Chọn ảnh bạn muốn sử dụng cho nền trang tính, rồi bấm chèn.

Ảnh đã chọn được lặp lại để điền vào trang tính.

Để sử dụng một màu sắc như một nền trang tính, bạn có thể áp dụng tô bóng ô cho tất cả các ô trong trang tính.

Bấm vào trang tính được hiển thị với nền trang tính. Hãy đảm bảo rằng chỉ chọn một trang tính.

Trên tab bố trí trang , trong nhóm thiết lập trang , bấm xóa nền.

Xóa nền chỉ sẵn dùng khi một trang tính có nền trang tính.

Chức năng hình nền mờ không sẵn dùng trong Microsoft Excel. Tuy nhiên, bạn có thể bắt chước hình nền mờ theo một trong hai cách.

Bạn có thể hiển thị thông tin hình nền mờ trên mỗi trang được in-ví dụ: để cho biết rằng dữ liệu trang tính được bảo mật hoặc bản sao bản thảo – bằng cách chèn một ảnh có chứa thông tin hình nền mờ trong đầu trang hoặc chân trang. Sau đó, hình ảnh xuất hiện ở phía sau dữ liệu trang tính, bắt đầu từ đầu hoặc cuối mỗi trang. Bạn cũng có thể thay đổi kích cỡ hoặc quy mô ảnh để điền vào toàn bộ trang.

Bạn cũng có thể sử dụng WordArt ở phía trên cùng của dữ liệu trang tính để cho biết dữ liệu đó có phải là bảo mật hoặc bản thảo bản sao.

Trong một chương trình vẽ, chẳng hạn như Paintbrush, tạo ảnh mà bạn muốn sử dụng làm hình nền mờ.

Trong Excel, hãy bấm vào trang tính mà bạn muốn hiển thị với hình nền mờ.

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng chỉ chọn một trang tính.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đầu trang & Chân trang.

Bên dưới phần đầu trang, hãy bấm vào hộp chọn đầu trang bên trái, giữa hoặc bên phải.

Trên tab thiết kế của đầu trang công cụ chântrang, trong nhóm các yếu tố chân trang đầu trang, hãy bấm vàoảnh , rồi tìm thấy ảnh mà bạn muốn chèn.

Bấm đúp vào ảnh. & [ảnh] xuất hiện trong hộp lựa chọn tiêu đề.

Bấm vào trang tính. Ảnh bạn đã chọn sẽ xuất hiện ở vị trí & [ảnh].

Để đổi kích cỡ hoặc tỷ lệ ảnh, hãy bấm vào hộp lựa chọn đầu trang có chứa ảnh, bấm định dạng ảnh trong nhóm các yếu tố chân trang & , sau đó, trong hộp thoại định dạng ảnh , hãy chọn tùy chọn bạn muốn trên Tab kích cỡ .

Những thay đổi về định dạng ảnh hoặc ảnh sẽ có hiệu lực ngay lập tức và không thể hoàn tác được.

Nếu bạn muốn thêm khoảng trống bên trên hoặc bên dưới ảnh, trong hộp lựa chọn đầu trang có chứa ảnh, hãy bấm trước hoặc sau & [ảnh], rồi nhấn Enter để bắt đầu một dòng mới.

Để thay thế ảnh trong hộp phần đầu trang có chứa ảnh, hãy chọn & [ảnh], bấmảnh , rồi bấm thay thế.

Trước khi in, hãy đảm bảo rằng lề đầu trang hoặc chân trang có đủ dung lượng cho đầu trang hoặc chân trang tùy chỉnh.

Để xóa ảnh trong hộp phần đầu trang có chứa ảnh, hãy chọn & [ảnh], nhấn Delete, rồi bấm vào trang tính.

Để chuyển từ dạng xem bố trí trang sang dạng xem thường, hãy chọn ô bất kỳ, bấm vào tab dạng xem , sau đó trong nhóm dạng xem sổ làm việc, hãy bấm thông thường.

Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn hiển thị hình nền mờ.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm WordArt.

Bấm vào kiểu WordArt mà bạn muốn sử dụng.

Ví dụ, sử dụng fill-trắng, thả bóng, tô-văn bản 1, đổ bóng bên trong, hoặc tô-trắng, ấm áp matte.

Nhập văn bản bạn muốn sử dụng cho hình nền mờ.

Để thay đổi kích cỡ của WordArt, hãy thực hiện các thao tác sau:

Bấm vào WordArt.

Trên tab định dạng , trong nhóm kích cỡ , trong hộp chiều cao và chiều rộng hình dạng, hãy nhập kích cỡ bạn muốn. Lưu ý rằng điều này chỉ thay đổi kích cỡ của hộp chứa WordArt.

Bạn cũng có thể kéo núm điều khiển đổi cỡ trên WordArt đến kích cỡ bạn muốn.

Chọn văn bản bên trong WordArt, sau đó trên tab trang đầu, trong nhóm phông chữ , hãy chọn kích cỡ bạn muốn trong hộp cỡ phông .

Bấm chuột phải vào WordArt, rồi bấm định dạng hình dạng.

Trong thể loại điền , dưới tô, hãy bấm tô màu thuần.

Kéo con trượt độ trong suốt đến phần trăm độ trong suốt mà bạn muốn, hoặc nhập tỷ lệ phần trăm trong hộp độ trong suốt .

Nếu bạn muốn xoay WordArt, hãy thực hiện như sau:

Bấm vào WordArt.

Trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , hãy bấm xoay.

Trên tab kích cỡ , bên dưới kích cỡ và xoay, trong hộp xoay , hãy nhập mức độ xoay bạn muốn.

Bấm Đóng.

Bạn cũng có thể kéo núm điều khiển xoay theo hướng bạn muốn xoay WordArt.

Lưu ý: Bạn không thể sử dụng WordArt trong đầu trang hoặc chân trang để hiển thị nó trong nền. Tuy nhiên, nếu bạn tạo WordArt trong trang tính trống không hiển thị đường lưới (xóa hộp kiểm đường lưới trong nhóm hiện/ẩn trên tab dạng xem ), bạn có thể nhấn in màn hình để chụp wordart, sau đó dán ảnh đã chụp WordArt vào một chương trình vẽ. Sau đó, bạn có thể chèn ảnh mà bạn đã tạo trong chương trình vẽ vào đầu trang và chân trang như được mô tả trong sử dụng ảnh ở đầu trang hoặc chân trang để tạo một hình nền mờ.