Nhằm tránh việc tranh chấp, cũng như để đảm bảo quyền lợi cho tác giả của blogcachlam.com. Cho nên chúng tôi xin được thông báo một vài điều liên quan đến nội dung đăng tải như sau:

Thông tin về bản quyền

Các nội dung nằm trong website như: bài viết, hình ảnh, tranh ảnh, hình vẽ, hình minh họa, logo, banner,… đều thuộc quyền sở hữu của website blogcachlam.com.

Quy định về chia sẻ bài viết

Blogcachlam.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung đăng tải và chúng tôi hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm bản quyền của nội dung. Vậy nên, các bạn sẽ không được phép sử dụng nội dung trên blogcachlam.com vào mục đích khác.

Bạn được quyền sử dụng lại nội dung đăng tải trên blogcachlam.com nhưng chúng tôi không cho phép chỉnh sửa nội dung nhằm tránh việc gây hiểu lầm cho người đọc.

Blogcachlam có nội dung được viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt, cho nên sẽ không chấp nhận tự ý chuyển đổi nội dung sang 3 ngôn ngữ Spainish, English và Swedish nếu chưa được chúng tôi chấp nhận.

Chúng tôi sẽ cho phép bạn tham khảo, chia sẻ hay sao chép nội dung đăng tải, nhưng bắt buộc bạn phải để lại trích dẫn nguồn theo dạng: “Nguồn: blogcachlam.com”.

Các yêu cầu bản quyền của chúng tôi đưa ra không khó, vậy cho nên mong các bạn hãy có ý thức thực hiện vì một cộng đồng tôn trọng bản quyền.

Xin cảm ơn!