Bảng kí tự đặc biệt CF để đặt tên nhân vật Đột Kích

Hướng dẫn những kí tự đặc biệt CF hay còn gọi là game Độ Kích để giúp bạn có được tên nhân vật trong game CF đẹp và hợp lệ.

CF tên đầy đủ là CrossFire thuộc trò chơi online bắn súng góc nhìn thứ nhất, thể loại FPS, điều khiển bằng bàn phím và chuột, CF được phát triển và bởi SmileGate (Hàn Quốc). Game được VTC đưa về Việt Nam ngày 15/3/2008 với cái tên Đột Kích và để lại nhiều dấu ấn mạnh, luôn được đông đảo game thủ đón nhận. Dù trải qua nhiều năm trời nhưng cái tên CF vẫn đang dẫn đầu trong thế giới game online tại Việt Nam.

Hiện nay nhiều game thủ đang hướng tới việc tạo nhân vật có tên kí tự đặc biệt CF, nhưng việc đó sẽ rất khó khăn nếu bạn không biết bảng mã. Nhiều anh em than rằng khi tạo nhân vật game cứ báo “tên nhân vật của bạn không hợp lệ”, điều đó khiến bạn vô cùng khó chịu, bởi vì CF có quy định riêng của nó chứ không như những game khác. Nhưng bạn cũng không cần phải lo lắng, trong bài viết này Blogcachlam.com sẽ hướng dẫn cụ thể để bạn dễ dàng sử dụng kí tự đặc biệt CF đặt tên nhân vật của mình. Khi bạn đặt hoặc đổi tên nhân vật mà muốn có chứa các ký tự đẹp thì chỉ có 1 cách là dùng bảng kí tự đặc biệt CF, nếu bạn không nhớ thì xem bên dưới nhé.

ktdb cf

Bảng kí tự đặc biệt CF mới nhất

Lưu ý: Trong CF chỉ có thể áp dụng những kí tự ở bảng dưới, ngoài ra sẽ không hợp lệ. Ngoài ra bạn chú ý không đặt tên có chứa khoảng trắng vì game không cho phép. Không để bạn chờ lâu, dưới đây là bảng ký tự đặc biệt trong CF (Đột Kích) được chúng tôi tìm kiếm gửi đến bạn:

Bảng kí tự đặc biệt CF

Bảng kí tự đặc biệt CF

Cách viết kí tự đặc biệt trong CF: Các bạn nhấn giữ phím Alt+số sẽ hiển thị được kí tự tương ứng.

Nếu bạn chưa biết đặt tên CF là gì? thì có thể tham khảo bài viết trước với 999 tên game hay áp dụng cho Đột Kích

Ký tự đặc biệt CF

Alt+số

Ký tự đặc biệt CF

Alt+số

Ký tự đặc biệt CF

Alt+số

Giữ Alt+1

Giữ Alt+2

Giữ Alt+3

Giữ Alt+4

Giữ Alt+5

Giữ Alt+6

Giữ Alt+7

Giữ Alt+8

Giữ Alt+9

Giữ Alt+10

Giữ Alt+11

Giữ Alt+12

Giữ Alt+13

Giữ Alt+14

Giữ Alt+15

Giữ Alt+16

Giữ Alt+17

Giữ Alt+18

Giữ Alt+19

Giữ Alt+20

§

Giữ Alt+21

Giữ Alt+22

Giữ Alt+23

Giữ Alt+24

Giữ Alt+25

Giữ Alt+26

Giữ Alt+27

Giữ Alt+28

Giữ Alt+29

Giữ Alt+30

Giữ Alt+31

Space

Giữ Alt+32

!

Giữ Alt+33

Giữ Alt+34

#

Giữ Alt+35

$

Giữ Alt+36

%

Giữ Alt+37

&

Giữ Alt+38

Giữ Alt+39

(

Giữ Alt+40

)

Giữ Alt+41

*

Giữ Alt+42

+

Giữ Alt+43

,

Giữ Alt+44

Giữ Alt+45

.

Giữ Alt+46

/

Giữ Alt+47

0

Giữ Alt+48

1

Giữ Alt+49

2

Giữ Alt+50

3

Giữ Alt+51

4

Giữ Alt+52

5

Giữ Alt+53

6

Giữ Alt+54

7

Giữ Alt+55

8

Giữ Alt+56

9

Giữ Alt+57

:

Giữ Alt+58

;

Giữ Alt+59

<

Giữ Alt+60

=

Giữ Alt+61

>

Giữ Alt+62

?

Giữ Alt+63

@

Giữ Alt+64

A

Giữ Alt+65

B

Giữ Alt+66

C

Giữ Alt+67

D

Giữ Alt+68

E

Giữ Alt+69

F

Giữ Alt+70

G

Giữ Alt+71

H

Giữ Alt+72

I

Giữ Alt+73

J

Giữ Alt+74

K

Giữ Alt+75

L

Giữ Alt+76

M

Giữ Alt+77

N

Giữ Alt+78

O

Giữ Alt+79

P

Giữ Alt+80

Q

Giữ Alt+81

R

Giữ Alt+82

S

Giữ Alt+83

T

Giữ Alt+84

U

Giữ Alt+85

V

Giữ Alt+86

W

Giữ Alt+87

X

Giữ Alt+88

Y

Giữ Alt+89

Z

Giữ Alt+90

[

Giữ Alt+91

\

Giữ Alt+92

]

Giữ Alt+93

^

Giữ Alt+94

_

Giữ Alt+95

`

Giữ Alt+96

a

Giữ Alt+97

b

Giữ Alt+98

c

Giữ Alt+99

d

Giữ Alt+100

e

Giữ Alt+101

f

Giữ Alt+102

g

Giữ Alt+103

h

Giữ Alt+104

i

Giữ Alt+105

j

Giữ Alt+106

k

Giữ Alt+107

l

Giữ Alt+108

m

Giữ Alt+109

n

Giữ Alt+110

o

Giữ Alt+111

p

Giữ Alt+112

q

Giữ Alt+113

r

Giữ Alt+114

s

Giữ Alt+115

t

Giữ Alt+116

u

Giữ Alt+117

v

Giữ Alt+118

w

Giữ Alt+119

x

Giữ Alt+120

y

Giữ Alt+121

z

Giữ Alt+122

{

Giữ Alt+123

|

Giữ Alt+124

}

Giữ Alt+125

~

Giữ Alt+126

Giữ Alt+127

Ç

Giữ Alt+128

ü

Giữ Alt+129

é

Giữ Alt+130

â

Giữ Alt+131

ä

Giữ Alt+132

à

Giữ Alt+133

å

Giữ Alt+134

ç

Giữ Alt+135

ê

Giữ Alt+136

ë

Giữ Alt+137

è

Giữ Alt+138

ï

Giữ Alt+139

î

Giữ Alt+140

ì

Giữ Alt+141

Ä

Giữ Alt+142

Å

Giữ Alt+143

É

Giữ Alt+144

æ

Giữ Alt+145

Æ

Giữ Alt+146

ô

Giữ Alt+147

ö

Giữ Alt+148

ò

Giữ Alt+149

û

Giữ Alt+150

ù

Giữ Alt+151

ÿ

Giữ Alt+152

Ö

Giữ Alt+153

Ü

Giữ Alt+154

¢

Giữ Alt+155

£

Giữ Alt+156

¥

Giữ Alt+157

Giữ Alt+158

ƒ

Giữ Alt+159

á

Giữ Alt+160

í

Giữ Alt+161

ó

Giữ Alt+162

ú

Giữ Alt+163

ñ

Giữ Alt+164

Ñ

Giữ Alt+165

ª

Giữ Alt+166

º

Giữ Alt+167

¿

Giữ Alt+168

Giữ Alt+169

¬

Giữ Alt+170

½

Giữ Alt+171

¼

Giữ Alt+172

¡

Giữ Alt+173

«

Giữ Alt+174

»

Giữ Alt+175

Giữ Alt+176

Giữ Alt+177

Giữ Alt+178

Giữ Alt+179

Giữ Alt+180

Giữ Alt+181

Giữ Alt+182

Giữ Alt+183

Giữ Alt+184

Giữ Alt+185

Giữ Alt+186

Giữ Alt+187

Giữ Alt+188

Giữ Alt+189

Giữ Alt+190

Giữ Alt+191

Giữ Alt+192

Giữ Alt+193

Giữ Alt+194

Giữ Alt+195

Giữ Alt+196

Giữ Alt+197

Giữ Alt+198

Giữ Alt+199

Giữ Alt+200

Giữ Alt+201

Giữ Alt+202

Giữ Alt+203

Giữ Alt+204

Giữ Alt+205

Giữ Alt+206

Giữ Alt+207

Giữ Alt+208

Giữ Alt+209

Giữ Alt+210

Giữ Alt+211

Giữ Alt+212

Giữ Alt+213

Giữ Alt+214

Giữ Alt+215

Giữ Alt+216

Giữ Alt+217

Giữ Alt+218

Giữ Alt+219

Giữ Alt+220

Giữ Alt+221

Giữ Alt+222

Giữ Alt+223

α

Giữ Alt+224

ß

Giữ Alt+225

Γ

Giữ Alt+226

π

Giữ Alt+227

Σ

Giữ Alt+228

σ

Giữ Alt+229

µ

Giữ Alt+230

τ

Giữ Alt+231

Φ

Giữ Alt+232

Θ

Giữ Alt+233

Ω

Giữ Alt+234

δ

Giữ Alt+235

Giữ Alt+236

φ

Giữ Alt+237

ε

Giữ Alt+238

Giữ Alt+239

Giữ Alt+240

±

Giữ Alt+241

Giữ Alt+242

Giữ Alt+243

Giữ Alt+244

Giữ Alt+245

÷

Giữ Alt+246

Giữ Alt+247

°

Giữ Alt+248

Giữ Alt+249

·

Giữ Alt+250

Giữ Alt+251

Giữ Alt+252

²

Giữ Alt+253

Giữ Alt+254

Giữ Alt+0128

Giữ Alt+0132

Giữ Alt+0133

Giữ Alt+0134

Giữ Alt+0135

ˆ

Giữ Alt+0136

Giữ Alt+0137

Š

Giữ Alt+0138

Giữ Alt+0139

Œ

Giữ Alt+0140

Giữ Alt+0145

Giữ Alt+0146

Giữ Alt+0147

Giữ Alt+0148

Giữ Alt+0150

Giữ Alt+0151

˜

Giữ Alt+0152

Giữ Alt+0153

š

Giữ Alt+0154

Giữ Alt+0155

œ

Giữ Alt+0156

Ÿ

Giữ Alt+0159

¨

Giữ Alt+0168

©

Giữ Alt+0169

®

Giữ Alt+0174

¯

Giữ Alt+0175

³

Giữ Alt+0179

´

Giữ Alt+0180

¸

Giữ Alt+0184

¹

Giữ Alt+0185

¾

Giữ Alt+0190

Xem thêm: Tổng hợp đầy đủ kí tự đặc biệt

Xem thêm bảng kí tự đặc biệt đầy đủ:

kí tự đặc biệt trong CF

Bảng kí tự đặc biệt CF đầy đủ

Xem thêm: Kí tự đặc biệt Gunny mới nhất

Như vậy là Blogcachlam.com đã chia sẻ bảng kí tự đặc biệt CF đầy đủ nhất cho anh em. Nếu bạn là người đam mê game Đột Kích và muốn chơi game thì hãy tham khảo bảng mã trên để đặt cho mình tên nhân vật đẹp và độc đáo nhất. Tốt nhất bạn nên tìm hiểu những quy định đặt tên của CF để thuận lợi hơn.

Từ khóa tìm kiếm:

  • ki tu dac biet cf
  • ky tu cf
  • bảng kí tự đặc biệt cf
  • tên kí tự đặc biệt cf
  • chu ky dac biet cf
  • ktdb cf
  • chu kieu cf
  • cách viết kí tự đặc biệt trong cf


Tham khảo thêm: