Kí tự đặc biệt Facebook đẹp full và cách đổi tên FB

Bài viết này Blogcachlam.com chia sẻ bảng kí tự đặc biệt Facebook cùng cách đổi tên facebook kí tự đặc biệt trên điện thoại di động và máy tính.

Theo như tìm hiểu thì nhu cầu tìm kiếm kí tự đặc biệt dùng đặt tên trên facebook, dùng ktdb chat, đăng stt, … Cho nên nhằm cung cấp thông tin người dùng, chúng tôi đã tổng hợp khá nhiều những kí tự đặc biệt fb, cách viết, cách đổi tên facebook chứa kí tự đặc biệt đẹp nhất.

Kí tự đặc biệt Facebook

Đổi tên facebook kí tự đặc biệt

Hướng dẫn cách viết kí tự đặc biệt Facebook

Bạn dùng mã code để viết kí tự đặc biệt trong facebook. Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản, bạn chỉ cần giữ phím Alt + số sẽ hiển thị tương ứng với kí hiệu phía dưới.

CodeKí tự đặc biệtCodeKí tự đặc biệtCodeKí tự đặc biệt
Giữ phím Alt+15¤Giữ phím Alt+153ÖGiữ phím Alt+0163£
Giữ phím Alt+21§Giữ phím Alt+154ÜGiữ phím Alt+0164¤
Giữ phím Alt+35#Giữ phím Alt+155¢Giữ phím Alt+0165¥
Giữ phím Alt+36$Giữ phím Alt+156£Giữ phím Alt+0166¦
Giữ phím Alt+64@Giữ phím Alt+157¥Giữ phím Alt+0167§
Giữ phím Alt+128ÇGiữ phím Alt+160áGiữ phím Alt+0168¨
Giữ phím Alt+129üGiữ phím Alt+161íGiữ phím Alt+0169©
Giữ phím Alt+130éGiữ phím Alt+162óGiữ phím Alt+0174®
Giữ phím Alt+131âGiữ phím Alt+163úGiữ phím Alt+0175¯
Giữ phím Alt+132äGiữ phím Alt+164ñGiữ phím Alt+0179³
Giữ phím Alt+133àGiữ phím Alt+165ÑGiữ phím Alt+0182
Giữ phím Alt+134åGiữ phím Alt+166ªGiữ phím Alt+0185¹
Giữ phím Alt+135çGiữ phím Alt+167ºGiữ phím Alt+0190¾
Giữ phím Alt+136êGiữ phím Alt+168¿Giữ phím Alt+0200È
Giữ phím Alt+137ëGiữ phím Alt+170¬Giữ phím Alt+0202Ê
Giữ phím Alt+138èGiữ phím Alt+171½Giữ phím Alt+0203Ë
Giữ phím Alt+139ïGiữ phím Alt+172¼Giữ phím Alt+0205Í
Giữ phím Alt+140îGiữ phím Alt+173¡Giữ phím Alt+0206Î
Giữ phím Alt+142ÄGiữ phím Alt+174«Giữ phím Alt+0207Ï
Giữ phím Alt+143ÅGiữ phím Alt+175»Giữ phím Alt+0208Ð
Giữ phím Alt+144ÉGiữ phím Alt+225ßGiữ phím Alt+0211Ó
Giữ phím Alt+145æGiữ phím Alt+230µGiữ phím Alt+0212Ô
Giữ phím Alt+146ÆGiữ phím Alt+241±Giữ phím Alt+0215×
Giữ phím Alt+147ôGiữ phím Alt+246÷Giữ phím Alt+0216Ø
Giữ phím Alt+148öGiữ phím Alt+248°Giữ phím Alt+0217Ù
Giữ phím Alt+150ûGiữ phím Alt+250·Giữ phím Alt+0218Ú
Giữ phím Alt+151ùGiữ phím Alt+253²Giữ phím Alt+0219Û
Giữ phím Alt+152ÿGiữ phím Alt+0162¢Giữ phím Alt+0248ø

1. Bảng kí tự đặc biệt Facebook

Đây là bảng mã đầy đủ nhất dùng để viết tên facebook có chứa kí tự đặc biệt, bạn phải dùng máy tính hoặc laptop và lựa chọn mã ưng ý rồi làm theo hướng dẫn trên.

bảng kí tự đặc biệt Facebook

Bảng kí tự đặc biệt trong Facebook

2. Cách đổi tên facebook kí tự đặc biệt

Đăng nhập vào Facebook, nhìn phía trên bên tay phải và nhấp chuột vào mũi tên của thanh thông báo ⇒ Cài đặt ⇒ Chỉnh sửa (tên). Sau đó dùng bảng mã trên, kết hợp tổ hợp phím để tạo nên tên facebook kí tự đặc biệt. Các bạn lưu ý là dùng trên pc nhé, còn trên điện thoại thì xem tiếp.

Kí tự đặc biệt trong facebook

Ngoài cách đổi tên bằng bảng mã alt trên, nếu bạn muốn đổi tên facebook kí tự đặc biệt trên điện thoại thì có thể copy những kí tự dưới và dán vào phần tên của mình.

1. Tên kí tự đặc biệt facebook đẹp

Dưới đây là tên có chứa kí tự đặc biệt facebook các bạn có thể tham khảo qua, nếu thích thì copy luôn cũng được.

1. Giấu Ñỗi ßuồn Vào Mưą
2. Ĥüyềñ Ťĥøạį Çĥơi Ñëţ
3. Ťình Ñghĩą Ťĥuą Ťįền.Ťài
4. Ñgåÿ Ļúç Ñàÿ Añĥ Çầñ Ëm
5. FA Thïêñ Thầñ Bị Lãñg Quêñ
6. ßŭ Ñħìn Třoñğ Gươq
7. Báñ Ñụ Çừøî Müå Ñứøç Mắţ
8. Mưä Ťừq Qǔä Ňħư Aî ÐóŤ ừǧ Quȇň
9. Čħờ Mưa Mang Ĕm Về
10. Šốņğ Čħậm Ļạï Ÿêu Ťħươńģ Ķĥáç Đî
11. Ťôį Çó Mộţ Ñỗį ßuồñ Ťĥậţ Đẹp
12. Ňħắč Đếñ Ĥäčker Čḩắč Ťåø Sợ
13. Ñghèo Thì Làm Mẹ Gì Çó Tìnhÿêu
14. Hackër Çũng Çầñ Çó Ñğườį Yêŭ
15. Ñqườï Âm Pḩủ Ñqàÿ Ñqủ Đêm ßąÿ
16. Cậů Cȟǚ Fäçeböøk
17. Її’Эм’Тђё’ғѧмѻцѕ ‘вѻў Оғ Ғѧсєвѻѻк
18. Cäc Tḩŷḿ Tḩể Hǐëñ Äñȟ Xëḿ
19. Ťhiệp Hồng kèm nướç mắt
20. Šốñg Thật Vớî ßảñThâñ
21. Ŧao sợ bọn çhảņh chó
22. Třąĭ Ţốţ Ĥøč Dốţ Čħŏį Ňħįĕŭ
23. NsưŢ çủa Làng Facebook
24. Ļặñg Lë Ñĥìñ Em Hạñĥ Pĥúc
25. Ňħớ Ĕm Ňğười Kħôñğ Ťħuộc Về Äñĥ
26. Çắt Ñqåñq Dòñq ÑĤật Kí
27. Ńếū VôŤīńĥ Ťä Łām Ťổň Ţħüơňģ Ņĥäū
28. Ňiêñ Ĥøÿ
29. Đây Là Wäll Çủä Mộţ Ťħằňg Çô Đơñ
30. Ånh Đã Ñgừñg Yêü Ťĥươñg
31. ßät Ðåu Ļại Cüộc šống Mới
32. Aŷę Nğườḭ Cöṉ gái Đã Třåö A Nụ Hôņ
33. Nhịṕ Fľøw Aňh Đä Tǚňğ
34. Ǩħï Ḃēṋ Ånħ Ęḿ Ťħấẙ Ðīềǚ Ǧǐ
35. Ťaō Ñảň Ñħưnq Đéo ßäō Ģıờ Ťao ßỏ Čųộč Økäÿ
36. Hỗ Ťrợ Çác Vấñ Đề Faceßook
37. Từ ßỏ Çüộc Çhơî Qûåÿ Vë Vớî Mẹ
38. Ñğườî Ñỗi Ťiếňğ
39. Høa Rơî Çửa Phật Vạñ Vật Çúî Đầu
40. Łëť Pŭţ Şmīłë Ōň Ťħät Făcẽ’s
41. Träî Xïnh Çó Mộtt Kĥônğ Hąi
42. Đơñ Gįảñ Vì Ťåø Yêŭ ʍàŸ ök
43. Yêû Ëm Çô Gáî Çó Ñụ Çườî Tỏä Ñắňg
44. Ñgày Em Câm Ļặñg Ļà Ļúc Ånh Đã Ñgừñg Yêü Ťĥươñg
45. Báñ Ñụ Çừøî Müå Ñứøç Mắt
46. Hạñh Phúç Ñụ Çườï Ñó Bỏ Rơï Añh
47. Ťạm thời ngại Yêu’ss
48. Ĥạñĥ Pĥúč Ñó Kĥô Ñğ.Çĥọñ Añĥ
49. Çuộc Đời Çủa Một Thằng DânThườnğ
50. Ňơì Čảm Xúc Dâñ Ťràø
51. Đåñq Ťĥựč Ĥįệñ Ứớč Mơ
52. NợMẹ Một Nàng Dâu HiHi
53. Ñgày Em Câm Ļặñg Ļà Ļúc
54. Xøá Šố Gạčh Têñ Läñg Qüêñ ŤấţÇả
55. Çôñg Tử Vàñg Çủå Làñg Fäçeßøök
56. Ťħïệp Hồñq Khôñg Mañg Têñ Añh
57. Đéø Çầñ Ťĥươñg Hạï
58. Çĥôq Çĥốq ÇkỉQüåy KĥįįŤrờį Çó Gįó
59. Yêü ëm Çô Ģáï Xử Nữ
60. Ĥồi Çòñ Sốñg A Çũñg Sợ Ĥåčker Ļắm
61. Hạñh Phúç Đó Çhắç A Šẽ Mãïï Khôq Çó Đượç
62. Šốñg Ñộï Tâm Và Çhấp Nhậñ Ñỗï Đaü
63. Đây Là Wäll Çủä Mộţ Ťħằňg Çô Đơñ
64. Đơñ Gįảñ Vì Ťåø Yêŭ ʍàŸ ök
65. Gîấû Ñỗî ßûồň Vàŏ Ñụ Çườî Gîả Ťạő
66. Ťôį Çó Mộţ Ñỗį ßuồñ Ťĥậţ Đẹp
67. ŢħįêņŢħần Ħäy áČ qûỷ Ëm cħọņ Đį
68. Łặňģ Čườī Vā ßướč Đîîî
69. Ħøå Rơį Çửä PĥậŤ
70. Hạñh Phúç Quá Xa Vờï Añh Lùñ Šao Vớïï Tớïï
71. Ħồň Ņħīêņ Ňğâŷ Ţħơ
72. Ä Ŷêü Ëm Ëm Ŷêü Ňó Địţ Mẹ Ĥai Coň Čĥó
73. Ÿêŭ Em Ţħươñg Em Ñħưñg Đếŭ Çó Em
74. Łëť.Pŭţ Şmīłë Ōň.Ťħät Făcẽ
75. Ñgàÿ Måį Ñắñq Łëñ Åñh Šẽ Về
76. Trai Ngoan Truyền Kỳ
77. Yêū Ĕm Čô Gáîî Chân Ngắn
78. Çậŭ ßé Vàñq Çủa Làñq Ế Vợ
79. Ļặñg Ļẽ Nĥìñ Em Đổï Ťĥåÿ
80. Çhơî Šạčĥ Ngạî Lồñ Gì Vết ßẩñ
81. Šiêü Ñhâñ Thờï Hiệñ Đạî
82. Ÿëu Ëm Çô Gáï Ñụ Çườï Töa Ñắng
83. Mệţ Mỏî Rồîî ßîếţ Dựą Vàø Äî
84. Ħäi Ťừ Ħạņħ Pħúç Đéo Ćó Đâū
85. Ťĥằñg Ĥề Çũñg ßįết Kĥóč
86. Ñếu Em Çòn Ťồn Ťạii
87. Dònğ Ťhời Giąn Ñhạţ Màu
88. Çøñ Ñħà Ñgħèø
89. Çho Añh Một Gïây Để Yêu Em
90. hằñq Hề Mặc Kệ ßuồn
91. Báñ Ñụ Çừøî Müå Ñứøç Mắt
92. Çĥẳñğ Çòñ Gì Ñğøàįį Çáį Dąñĥ Ảø
93. Añĥ Çĥỉ Çừįį Khįį Nơi Đó Có Em

…. ⇒ xem thêm 1001 cái tên facebook hay nhất

2. Những kí tự đặc biệt trong facebook đẹp nhất

○◎⊕●⊙〇◦ 〩〞〟 $ ₦ ₧ ₨ ₩ ₪ ₫ € ʝ ʞ ʟ

© ™ × ± ≠ ∞ π ² ¼ ⅓

๖ۣۜP ๖ۣۜQ ๖ۣۜR ๖ۣۜS ๖ۣۜT ๖ۣۜU ๖ۣۜW ๖ۣۜV  .. 鶴 侮 .. 頻 ..

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)①②③④⑤ ʠ ʡ ʢ ʣ ʤ ʥ

/ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღʒ ʓ ʔ ʕ ʖτʜɪ

♪ ♩ ♬ ♭ ๖ۣۜA ๖ۣۜB ๖ۣۜC ๖ۣۜD ๖ۣۜ ⑥屮 | \(“▔□▔)/ | (

̿’ ̿’\̵͇̿̿\з=(•̪●)=ε/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ┌∩┐ ║ █ ● ♫ ♪ ☽ ʗ ʘ ʙ ʚ ʛ

⊀ ⊁ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ _ಠ⁀‵⁀) ✫ ✫ ✫ ʦ ʦ ʧ ʨ ʰ ʱ ʲ ;

♡ ღ ☼★ ٿ « » ۩˛° 。* °♥ ˚½ ¾ • ★ *˚ .ღ 。

מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ.⊇ ⊈ ⊉ ⊊ ⊋ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒

〄 ㍿ ѽ Ѽ ✞ ✟ ✠ ॐ ☤ ☥ ☧ ☨ ☩ ☫ ☬ ☭.. 都 飯

ꏼ ꏽ ꏾ ꏿ ꐀ ꐁ ꐂ ꐃ ╬ ̄皿 ̄)凸 | ๖ۣۜL ☩ ☫ ☬ ꐊ ꐋ ꐌ

☒ 〠 〄 ㍿ ѽ Ѽ ✞ ✟ ✠ ॐ ☤ ☥ ☧ ☨ℴ ℘ ℛ ℭ

嗀 塚 晴 凞 .. 羽 蘒 諸 逸 ๖ۣۜX ๖ۣۜY ๖ۣۜZ (◣_◢)

㋡ ㋛ ☛ ☚ ☜ ☞ ☟ ๑ ۩ £ ♦ ♤ ♣ ♢๖ۣۜH ๖ۣۜI ๖ۣۜJ ๖ۣۜK

✩ ✰ ☆ ✫ ✬ ✭ ★ ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋˚ ˛★ 。*

✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ꐄ ꐅ ꐆ ꐇ ꐈ ꐉ

˚ ˛ •˛•*/______/~\。˚ 。*★ 。* 。*

๖ۣۜA ๖ۣۜB ๖ۣۜC ๖ۣۜD ๖ۣۜE ๖ۣۜF ๖ۣۜG |५ (>‘o’)> ^( ‘-’ )^

☻/ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ •

△ ▼ ▽ ◆ ◇ ○ ◎ ● • ◯ Δ ◕ ◔ ⌘ ︵ェ エ ォ オ

(●´ω`●) १|˚–˚ え ぉ お ゕ か き ぅ う ぇ

ヽ ァ ア ィ イ ゥ ウ ˜”*°•.✫ ヵ カ キ┌∩┐

ゝ ぁ あ ぃ い ℬ ℰ ℯ ℱ ℊ ℋ ℎ ℐ ℒ ℓ ℳ

➸ ➹ ➺ ➻ ❥ ➼ ➽ ➻ ➺ ➹ ➸ ➷ ⇴¸.•°*”˜

‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)℮ ℌ

`⋎´✫¸.•°*”˜˜”*°•✫..✫ℑ ℜ ℨ ★ *˚ .ღ 。

Xem kí tự đặc biệt fb đầy đủ nhất tại đây

Với chia sẻ khá nhiều kí tự đặc biệt facebook cùng hướng dẫn cách đặt tên trên. Hy vọng các bạn sẽ có được những cái tên độc đáo, ấn tượng và riêng biệt nhất, hãy luôn ủng hộ blogcachlam.com để chúng tôi liên tục update nhiều kí tự đặc biệt fb hơn để bạn đọc cập nhật liên tục.

Nếu bạn muốn stt hoặc bài đăng trên facebook của mình nỗi bật thì đến với 1000 icon Facebook mà tha hồ chọn lựa.

Từ khóa:

  • kí tự đặc biệt facebook
  • kí tự đặc biệt trong facebook
  • đổi tên facebook kí tự đặc biệt trên điện thoại
  • tên kí tự đặc biệt facebook
  • đổi tên facebook kí tự đặc biệt
  • tên bằng kí tự đặc biệt trong facebook
  • cách viết kí tự đặc biệt trong facebook


Tham khảo thêm: