Kí tự đặc biệt Rules of Survival (RoS) full cho anh em

Bảng kí tự đặc biệt Rules of Survival và hướng dẫn cách đặt tên kí tự đặc biệt Rules of Survival đầy đủ nhất.

Rules of Survival được viết tắt là RoS, đây là trò chơi online với chế độ nhiều người chơi do NetEase Games phát triển và phát hành trên nền tảng Microsoft Windows, Android, iOS, RoS về Việt Nam vào ngày 17/11/2017 và từ đó đã gây được tiếng vang lớn. Cho dù không nỗi tiếng nằng Pubg Mobile nhưng số lượng game thủ cũng khá khủng. Vậy nên nhu cầu tìm kí tự đặc biệt Rules of Survival dùng đặt tên độc đáo cho nhân vật đang ngày càng tăng mạnh.

kí tự đặc biệt Rules of Survival

Nắm bắt được nhu cầu đó Blogcachlam.com đã bỏ công tìm kiếm bảng kí tự đặc biệt Rules of Survival mà chia sẻ cho bạn đọc. Và dưới đây là những gì chúng tôi tìm kiếm được, áp dụng bạn sẽ rất thích thú và hài lòng với tên nhân vật Rules of Survival của mình đấy.

Bảng kí tự đặc biệt Rules of Survival

Để tạo ấn tượng cho người chơi cùng, ngoài khả năng bắn giỏi ra thì chưa đủ, bạn cần thể hiện đẳng cấp của mình qua tên nhân vật, vậy hãy xem qua bảng kí tự đặc biệt RoS trên và tham khảo cách đặt tên bên dưới:

Bạn cũng có thể tham khảo ký tự đặc biệt Võ Lâm Truyền Kỳ 1 dùng cho game Rules vì nó tương tự

Bảng kí tự đặc biệt Rules of Survival

Bảng kí tự đặc biệt Rules of Survival

1. Cách viết kí tự đặc biệt game Rules of Survival

Bạn dựa vào bảng mã phía trên hoặc dưới để đặt tên kí tự đặc biệt Rules of Survival: Nhấn giữ phím Alt+số.

Kí tự đặc biệt Rules of Survival
Nhấn giữ Alt+số
Kí tự đặc biệt Rules of Survival
Nhấn giữ Alt+số
Kí tự đặc biệt Rules of Survival
Nhấn giữ Alt+số
Alt+19 Alt+20 § Alt+21
Alt+28 Alt+29 Alt+30
Alt+31 Space Alt+32 ! Alt+33
Alt+34 # Alt+35 $ Alt+36
% Alt+37 & Alt+38 Alt+39
Alt+22 Alt+23 Alt+24
Alt+25 Alt+26 Alt+27
( Alt+40 ) Alt+41 * Alt+42
+ Alt+43 , Alt+44 Alt+45
. Alt+46 / Alt+47 0 Alt+48
7 Alt+55 8 Alt+56 9 Alt+57
: Alt+58 ; Alt+59 < Alt+60
= Alt+61 > Alt+62 ? Alt+63
@ Alt+64 A Alt+65 B Alt+66
1 Alt+49 2 Alt+50 3 Alt+51
4 Alt+52 5 Alt+53 6 Alt+54
C Alt+67 D Alt+68 E Alt+69
F Alt+70 G Alt+71 H Alt+72
I Alt+73 J Alt+74 K Alt+75
Ŷ Alt+374 ŷ Alt+375 Alt+7922
L Alt+76 M Alt+77 N Alt+78
Ń Alt+323 ń Alt+324 Ņ Alt+325
X Alt+88 Y Alt+89 Z Alt+90
Alt+7905 Alt+7906 Alt+7907
Ŕ Alt+340 ŕ Alt+341 Ŗ Alt+342
[ Alt+91 \ Alt+92 ] Alt+93
^ Alt+94 _ Alt+95 ` Alt+96
g Alt+103 h Alt+104 i Alt+105
j Alt+106 k Alt+107 l Alt+108
m Alt+109 n Alt+110 o Alt+111
p Alt+112 q Alt+113 r Alt+114
s Alt+115 t Alt+116 u Alt+117
v Alt+118 w Alt+119 x Alt+120
y Alt+121 z Alt+122 { Alt+123
Ý Alt+221 ý Alt+253 ý Alt+376
Alt+7926 Alt+7927 Alt+7928
| Alt+124 } Alt+125 ~ Alt+126
O Alt+79 P Alt+80 Q Alt+81
R Alt+82 S Alt+83 T Alt+84
ĕ Alt+277 Ė Alt+278 ė Alt+279
Ķ Alt+310 ķ Alt+311
U Alt+85 V Alt+86 W Alt+87
Ę Alt+280 ę Alt+281 Ě Alt+282
Alt+127 Ç Alt+128 ü Alt+129
é Alt+130 â Alt+131 ä Alt+132
ï Alt+139 î Alt+140 ì Alt+141
ö Alt+148 ò Alt+149 û Alt+150
ù Alt+151 ÿ Alt+152 Ö Alt+153
Ü Alt+154 ¢ Alt+155 £ Alt+156
¥ Alt+157 Alt+158 ƒ Alt+159
Ǘ Alt+471 ǘ Alt+472 Ǚ Alt+473
ǚ Alt+474 Ǜ Alt+475 ǜ Alt+476
Ä Alt+142 Å Alt+143 É Alt+144
æ Alt+145 Æ Alt+146 ô Alt+147
á Alt+160 í Alt+161 ó Alt+162
Alt+169 ¬ Alt+170 ½ Alt+171
¼ Alt+172 ¡ Alt+173 « Alt+174
à Alt+133 å Alt+134 ç Alt+135
ê Alt+136 ë Alt+137 è Alt+138
» Alt+175 Alt+176 Alt+177
Alt+196 Alt+197 Alt+198
Alt+181 Alt+182 Alt+183
Alt+184 Alt+185 Alt+186
ε Alt+238 Alt+239 Alt+240
± Alt+241 Alt+242 Alt+243
Alt+220 Alt+221 Alt+222
Alt+223 α Alt+224 ß Alt+225
Γ Alt+226 π Alt+227 Σ Alt+228
Alt+205 Alt+206 Alt+207
Alt+208 Alt+209 Alt+210
Alt+211 Alt+212 Alt+213
σ Alt+229 µ Alt+230 τ Alt+231
Φ Alt+232 Θ Alt+233 Ω Alt+234
δ Alt+235 Alt+236 φ Alt+237
Alt+244 Alt+245 ÷ Alt+246
Alt+247 ° Alt+248 Alt+249
Alt+135 ˆ Alt+136 Alt+137
Š Alt+138 Alt+139 Œ Alt+140
À Alt+192 Á Alt+193 Â Alt+194
à Alt+195 ã Alt+227 Ā Alt+256
Alt+145 Alt+146 Alt+147
Alt+148 Alt+150 Alt+151
Alt+132 Alt+133 Alt+134
˜ Alt+152 Alt+153 š Alt+154
Alt+155 œ Alt+156 Ÿ Alt+159
¨ Alt+168 © Alt+169 ® Alt+174
¯ Alt+175 ³ Alt+179 ´ Alt+180
¸ Alt+184 ¹ Alt+185 ¾ Alt+190
ǎ Alt+462 Ǻ Alt+506 ǻ Alt+507
Alt+7840 Alt+7841 Alt+7842
Alt+7843 Alt+7844 Alt+7845
Alt+7846 Alt+7847 Alt+7848
ā Alt+257 Ă Alt+258 ă Alt+259
Ą Alt+260 ą Alt+261 Ǎ Alt+461
Alt+7849 Alt+7850 Alt+7851
Alt+7852 Alt+7853 Alt+7854
a Alt+97 b Alt+98 c Alt+99
d Alt+100 e Alt+101 f Alt+102
Alt+7861 Alt+7862 Alt+7863
Ŵ Alt+372 ŵ Alt+373 Alt+7808
Alt+7809 Alt+7810 Alt+7811
Alt+187 Alt+188 Alt+189
Alt+190 Alt+191 Alt+192
Alt+7855 Alt+7856 Alt+7857
Alt+7858 Alt+7859 Alt+7860
đ Alt+273
ě Alt+283 Alt+7864 Alt+7865
È Alt+200 Ê Alt+202 Ë Alt+203
Ē Alt+274 ē Alt+275 Ĕ Alt+276
Alt+7866 Alt+7867 Alt+7868
Alt+7875 Alt+7876 Alt+7877
Alt+7878 Alt+7879
Ĝ Alt+284 ĝ Alt+285 Ğ Alt+286
ğ Alt+287 Ġ Alt+288 ġ Alt+289
Ģ Alt+290 ģ Alt+291
Alt+7869 Alt+7870 ế Alt+7871
Alt+7872 Alt+7873 Alt+7874
Ĥ Alt+292 ĥ Alt+293 Ħ Alt+294
ħ Alt+295
Ì Alt+204 Í Alt+205 Î Alt+206
ĭ Alt+301 Į Alt+302 į Alt+303
İ Alt+304 ı Alt+305 Ǐ Alt+463
Alt+202 Alt+203 Alt+204
Alt+214 Alt+215 Alt+216
ǐ Alt+464 Alt+7880 Alt+7881
Ï Alt+207 Ĩ Alt+296 ĩ Alt+297
Ī Alt+298 ī Alt+299 Ĭ Alt+300
Alt+7882 Alt+7883
ú Alt+163 ñ Alt+164 Ñ Alt+165
ª Alt+166 º Alt+167 ¿ Alt+168
Ĵ Alt+308 ĵ Alt+309
ļ Alt+316 Ľ Alt+317 ľ Alt+318
Ŀ Alt+319 ŀ Alt+320 Ł Alt+321
ł Alt+322 Alt+8467
Ĺ Alt+313 ĺ Alt+314 Ļ Alt+315
ņ Alt+326 Ň Alt+327 ň Alt+328
ʼn Alt+329
Ò Alt+210 Ó Alt+211 Ô Alt+212
Ŏ Alt+334 ŏ Alt+335 Ő Alt+336
ő Alt+337 Ơ Alt+416 ơ Alt+417
Ǒ Alt+465 ǒ Alt+466 Ǿ Alt+510
Alt+7884 Alt+7885 Alt+7886
Alt+7887 Alt+7888 Alt+7889
Ć Alt+262 ć Alt+263 Ĉ Alt+264
ĉ Alt+265 Ċ Alt+266 ċ Alt+267
Õ Alt+213 õ Alt+245 Ø Alt+216
ø Alt+248 Ō Alt+332 ō Alt+333
Alt+7890 Alt+7891 Alt+7892
Č Alt+268 č Alt+269
Alt+178 Alt+179 Alt+180
Alt+193 Alt+194 Alt+195
Ď Alt+270 ď Alt+271 Đ Alt+272
Alt+7893 Alt+7894 Alt+7895
Alt+7902 Alt+7903 Alt+7904
ŗ Alt+343 Ř Alt+344 ř Alt+345
Alt+7896 Alt+7897 Alt+7898
ŝ Alt+349 Ş Alt+350 ş Alt+351
ť Alt+357 Ŧ Alt+358 ŧ Alt+359
Ù Alt+217 Ú Alt+218 Û Alt+219
Ũ Alt+360 ũ Alt+361 Ū Alt+362
Š Alt+352 š Alt+353
Ţ Alt+354 ţ Alt+355 Ť Alt+356
ū Alt+363 Ŭ Alt+364 ŭ Alt+365
Ů Alt+366 ů Alt+367 Ű Alt+368
Ź Alt+377 ź Alt+378 Ż Alt+379
ż Alt+380 Ž Alt+381 ž Alt+382
ǔ Alt+468 Ǖ Alt+469 ǖ Alt+470
Alt+7908 Alt+7909 Alt+7910
ű Alt+369 Ų Alt+370 ų Alt+371
Ư Alt+431 ư Alt+432 Ǔ Alt+467
Alt+7911 Alt+7912 Alt+7913
Alt+7914 Alt+7915 Alt+7916
Alt+7917 Alt+7918 Alt+7919
Alt+7920 Alt+7921
· Alt+250 Alt+251 Alt+252
² Alt+253 Alt+254 Alt+128
Alt+199 Alt+200 Alt+201
Alt+217 Alt+218 Alt+219
Alt+7812 Alt+7813
Alt+7899 Alt+7900 Alt+7901
Ś Alt+346 ś Alt+347 Ŝ Alt+348
Alt+7929
Alt+7923 Alt+7924 Alt+7925

Xem thêm: Bảng kí tự đặc biệt Alt đầy đủ nhất

2. Tên Rules of Survival đẹp chứ kí tự đặc biệt

2.1 〖ƙɦởї ƙɦốη ƙɦổ〗
2.2 ƒさ→ঌ¢ưт∂íинвờмôι
2.3 ︵✰ɱìηɦ էαø ċɦấρ ɦếէ®
2.4 ༺ℓãηɠঔкɦáċɦ༻
2.5 ᴳᵒᵈ乡кнởι кнốи кнổ
2.6 ︵⁹⁶๓ìภђ tค๏ ςђấק ђết
2.7 ⋆bốঔ¢ứঔđểঔ¢ση⋆
2.8 ︵в๏уঔđẹρঔϮɾลเ
2.9 ℓà︵⁹⁰тнí¢н ͜✿҈
2.10 n9hè0như(0nmè0╰
2.11 ︵boyđẹpͥtrͣaͫi♔
2.12 ₆₇₈₉¢ụ¢¢ứттнầивí✎﹏
2.13 ❖︵taulàsͥ
2.14 ๖ۣۜƝƘ☆๒๏ץঔđẹקঔtгคเ‿
2.15 ⋆ɦọċঔɗốէঔηɦấէঔℓớρ⋆
2.16 bốঌcứঌđểঌconঔ
2.17 ℓếυʋãїχầυ
2.18 кɦ๏áเ︵⁹⁰ฑǥɦĩล︵⁹⁰ℓà︵⁹⁰Ϯɦíςɦ
2.19 「кɦøáїʋợէɦằηɠвạη」
2.20 丶ℓếυνãιχầυ︵
2.21 кнσáι︵⁹⁰иɢнĩα︵⁹⁰
2.22 ︵Ϯลųঔℓàঔşốঔß
2.23 ༺lãngkhͥáͣcͫh༻
2.24 ๖ۣۜ¢ụ¢¢ứттɦầηbíツ
2.25 кнσáινợтнằиɢвạи☆
2.26 кїɱঔċʉէε
2.27 ƒさ→ঌςưt๔íภђ๒ờ๓ôเ
2.28 kimͥcuͣtͫe ℓòッνăиッ¢ốиɢ ͜✿҈
2.29 ηɠɦèσηɦư¢σηмèσ
2.30 ℓòッʋăηッċốηɠ

Như vậy là mình đã hoàn thành bài viết kí tự đặc biệt Rules of Survival cùng hướng dẫn cách đặt tên rồi, phần còn lại là bạn lựa chọn tên để kết hợp với các ký tự trên, có thể tham khảo qua những cái tên nhân vật đẹp mình cập nhật lúc trước.

Từ khóa tìm kiếm:

  • kí tự đặc biệt rules of survival
  • kí tự đặc biệt rules
  • cách đặt tên kí tự đặc biệt rules of survival
  • kí tự đặc biệt rules pc
  • kí tự đặc biệt trong rules