Phổ Biến 4/2024 # Tạo Một Flowchart Trong Powerpoint Bằng Templates # Top 7 Yêu Thích

Flowcharts là những hình ảnh trực quan giúp bạn nhìn thấy những phần của muột chuỗi hay quá trình.Chúng minh họa cách mà từng phần lẻ “liên kết”với nhau để hoàn thành một sản phẩm.

Thay cho một tài liệu kỹ thuật hay một mô tả chi tiết, một flowchart tóm tắt quá trình một các trực quan. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy từng bước hay từng phần của môt quá trình và nhanh chóng hiểu được.

Đây là một flowchart dạng tròn đã được thiết kế từ PowerPoint bằng cách sử dụng tính năng SmartArt.

Bởi vì flowcharts rất hữu ích trong suốt bài trình bày, không có gì ngạc nhiên bởi bạn có thể xây dựng những hình ảnh hóa này bằng Microsoft PowerPoint. Bằng các sử dụng tính năng SmartArt, chúng ta sẽ làm một flowchart mà không cần đến thêm bất kỳ ứng dụng nào.

Ở đây có một vài ý tưởng cho việc như thế nào bạn có thể sử dụng PowerPoint flowchart trong bài trình bày của bạn hay cho mục đích cá nhân:

Tạo một flowchart cho một thành viên mới làm việc để trình bày từng bước để hoàn thành một nhiệm vụ mới là như thế nào, như việc như đặt hàng phần mềm như thế nào.

Flowcharts có thể giúp bạn hình dung cách bạn tương tác với những khác hàng của bạn để khuyến khích họ trở lại làm việc với bạn.

Vẽ ra những điều mới mẻ bạn đang học để củng cố sự hiểu biết của bạn.

Không có vấn đề gì cho mục đích sử dụng flowchart của bạn, bạn có thể xây dựng bằng PowerPoint. Hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ bạn các tạo một flowchart bằng PowerPoint.

Guide To Making Great Presentations (eBook tải về miễn phí)

Trước khi đọc tiếp, hãy chắc chắn lấy eBook miễn phí của chúng tôi: The Complete Guide to Making Great Presentations. Nó giúp bạn chuyên nghiệp trong xử lý bài trình bày từ cách: tạo ý tưởng cho đến việc viết, thiết kế và truyền đạt cảm hứng.

Bây giờ, hãy học tất cả những gì để làm một flowcharts tuyệt với với PowerPoint, bắt đầu với video hướng dẫn ngắn này:

Tạo Một Flowchart Một Cách Nhanh Chóng Với PowerPoint (Xem và Học)

Hãy xem 2 phút video hướng dẫn này, ở đây tôi tạo một flowchart bằng các sử dụng các tính năng có sẵn của PowerPoint. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng một giao diện PowerPoint cao cấp với tùy chỉnh thiết kế flowchart.

Giới thiệt SmartArt

Tôi luôn luôn ngưỡng một những thiết kế đồ họa-chính là bở vì tôi biết tôi không bao giờ tạo ra điều tuyệt vời như vậy. Phải sử dụng touch đặc biệt để tạo rả bản đồ họa tuyệt vời và những dụng thiết kế chuyên nghiệp như Adobe Illustrator hay Sketch để làm ra chúng.

Đó là lý do tại sao SmartArt trong Microsoft PowerPoint là một trong những tính năng yêu thích của tôi. Thay vì thuê một nhà thiết kết khác hay mất thời gian học để tạo ra một mẫu hình độc quyền, bạn có thể sử dụng SmartArt để có thể tùy chỉnh một mẫu hình một cách nhanh chóng-mà không từ bỏ PowerPoint.

Đây là ví dụ của SmartArt trình bày như thế nào chúng ta có thể kết hợp chữ và hình để tạo ra một minh họa tuyệt vời.

Phần yêu thích của tôi về SmartArt là nó có thể thích nghi. Thay vì phát triển biểu đồ và liên tục chỉnh sửa chúng trong một ứng dụng khác, chúng cập nhật một cách tự động và tích hợp trong PowerPoint.

Tạo một SmartArt Flowchart trong PowerPoint

SmartArt có rất nhiều bản thiết kế, bạn có thể minh họa ý tưởng như biểu đồ cây, kim tự tháp, và dạng danh sách với SmartArt:

Để thiết kế một biểu đồ SmartArt, bắt đầu với Insert tab với ribbon của Excel. Nhấp vào nút SmartArt để bắt đầu.

Bây giờ, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều kiểu để lựa chọn từ SmartArt. Ví dụ một flowchart đơn gian, chúng hãy bắt đầu với Vertical Bending Process.

Nào hãy sử dụng thiết kế Vertical Bending Process để tạo một flowchart.

Một khi bạn đã thêm SmartArt, bạn sẽ nhìn thấy một khu vực mở phía trên bên trái kế SmartArt để chay đổi chữ của mẫu. Đây là khu vực chấp nhận bạn gõ thông qua placeholders để cập nhật cho hình ảnh.

Ở phía bên trái, hay thay thế [Chữ] placeholders với các bước trong quá trình để tạo một flowchart. Sử dụng mỗi khu vực để mô tả các bước trong quá trình của bạn.

Nếu bạn có nhiều khu vực hơn bạn cần, đơn giản xóa điểm đi bằng cách nhấn backspace. Làm điều này sẽ bỏ đi một bước từ flowchart.

Sử dụng outline phía bên trái, gõ chữ thông qua placeholder để thêm vào các bước của bạn trong quá trình.

Nếu bạn cần cập nhật các bước trong quá trình sau đó, không vấn đền gì cả. Đơn giản nhấp vào flowchart lần nữa để mở lại khu vực chữ, hay gõ trực tiếp vào biểu đồ SmartArt.

Tạo Nhánh Flowcharts

Một flowchart cũng có thể có nhiều nhánh, hoặc chọn lựa như thế náo để tiếp tục. Có lẽ quá trình của bạn được dựa trên một quyết định. Nếu bạn có thể quản lý quy trình bán hàng, bạn có nhánh phụ thuộc nếu bạn đang bạn một sản phẩm cho khách hàng mới hay một khác hàng cũ.

Để tạo một nhánh flowchart, hãy làm kiểu SmartArt Horizontal Organization Chart. Đây có lẽ là kiểu được sử dụng để trình bày các nhân viên trong một công ty, nhưng nó là cách tuyệt với để trình bày một nhánh trong flowchart.

Biểu đồ Horizontal Organization có thể được sử dụng cho một nhánh hình cây, cũng được biết như một flowchart.

Sau khi thêm biểu đồ Horizontal Organization, bạn có thể thêm nội dung của bạn trên những nhánh trong nhiều sự lựa chọn.

Như chúng ta đã làm với flowchart đầu tiên, bạn sẽ nhìn thấy một khu vực phía bên trái, ở đây bạn có thể thêm nội dung của bạn trên flowchart.

Để tạo ra nhiều nhánh trên flowchart, bạn có thể nhấn return trong khu vực outline, và nhấp tab để căn lề. Ở ví dụ trên, tô đã tạo nhánh “yes” và “no” mỗi nhánh có một lề. Sau đó, tôi thêm các lề ở điểm phía bên dưới nó để giữ quyết định ở nhánh của tôi.

Thiết kế nhánh flowchart rất hữu ích để tạo ra một biểu đồ trình bày quyết định ảnh thưởng đến flow.

Flowchart không phải lúc nào cũng mô tả quy trình đơn giản. Đó là lý do tại sao là những nhánh, căn lề để giúp chúng ta lựa chon những con đường khác nhanh, nó rất hữu ích trong SmartArt.

Như Thế Nào Để Sử Dụng Mẫu PowerPoint Flowchart Chuyên Nghiệp

SmartArt là cách tuyệt với để bắt đầu với flowcharts, nhưng nó không chỉ là lựa chon duy nhất. Nếu những cách tôi đã trình bày với bạn ở trên là không phải là ngách của bạn, nó có thể là lúc để suy nghĩ về việc download một mẫu trình bày power point chuyên nghiệp. Khám phá mẫu thiết kế PPT tuyệt với cách xây dựng trước mô hình slides và nhiều tính năng hiện đại được thêm vào:

Có lẽ bạn đã biết cách PowerPoint tạo sẵnnhững mẫu bạn có thể lựa chọn từ đó. Tôi đó là những “kiểu”, bở vì chúng không đến từ ý tưởng hay thiết kế bên trong chúng. Chắc chắn, bạn có thể lựa chọn một trong số đó để thay đổi kiểu chữ và màu sắc của Slide, nhưng bạn vẫn thiết kế các slide của bạn từ đầu.

Marketofy là cái tên gọi cho một mẫu chuyên nghiệp, một tùy chỉnh trình bày PowerPoint rằng bạn có thể thẻ nội dung của bạn để tiết kiệm thời gian.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ nhìn thấy tôi làm việc với Mẫu Marketofy PowerPoint. Đây là một mẫu PowerPoint chuyên nghiệp cái mà bạn có thể download và sử dụng trong trình bày tiếp theo của bạn. Nó có 390 kiểu thiết kế slide khác nhau. Sử dụng bất cứ mẫu thiết kế nào và thả nội dung bạn có bỏ qua phần xây dựng mô hình từ đầu.

Sử Dụng Marketofy Slide Cho Những Flowcharts Của Bạn.

Đây là những mẫu thêm một custom flowchart design rằng bạn có thể thêm các bước của bạn vào, Thật ra thì, ở đó có ít nhất bốn thiết kế slides trong Marketofy rằng ban có thể sử dụng một kiểu flowchart sáng tạo.

Chúng ta quan sát những thiết kế khi bạn muốn sử dụng chúng:

1. Arrow Flow Chart

Đầu tiên trong những mẫu (slide #145 trong Marketofy) được gọi là Arrow Flow Chart, một biểu đồ mũi tên xếp lớp đơn giản, nếu bạn có một bộ tuần tự các bước bạn muốn trình bày, đây là một lựa chọn tuyệt vời.

Mô hình này là ý tưởng khi mỗi bước hoàn thành là bước tiến trong quá trình này.

Biểu đồ mũi tên (Slide thiết kế 145) là lựa chọn cực kỳ tốt cho trình bay một bộ các bước tuần tự ở mỗi đoạn của quá trình là cần thiết.

Nếu bạn muốn thêm vào những mũi tên, bạn có thể copy và paste bất cứ chỗ nào bạn muôn thêm bước khác.

2. Spider Web Flowchart

Lựa chọn khác để xây dựng một flowchart với Marketofy là phong cách Spider Web Flowchart đó là xây dựng sẵn ở slide 119. Phong cách thiết kế flowchart mạng lưới web có thể được sử dụng nếu bạn có nhiều bước nhỏ trong quá trình điều hướng một kết quả chính.

Cách nghĩ của Spider Web Flowchart (Slide thiết kế 119) như một cách trình bày nhiều đoạn của một quá trình hợp tác cùng nhau để tạo một kết quả cuối cùng, giống như tổ hợp của những phần nhỏ hơn tạo nên mục tiêu.

3. Multimatch Flowchart

Lựa chọn khác là cái tôi gọi là “multimatch” flowchart, cái có ở slide 139. Mẫu bên trái có nhiều cặp ghép với nhiều mẫu bên phải.

Một slide thiết kế với ý tưởng khi bạn đang so sánh hai nhóm của tổ chức. Phía bên trái, bạn có những công cụ vẽ của bạn. Phía bên phải có thể trình bày những sản phẩm công cụ vẽ đi tới. Trong bất cứ trường hợp nào, đây là một flowchart non-traditional trình bày như thế nào các mẫu có thể được di chuyển giữa các nhóm.

Đây là thiết kế flowchart trình bày như thế nào những mẫu có thể liên kết đến nhiều mục; tưởng tượng sử dụng phía bên trái dành cho những công cụ vẽ đơn giản và phía bên phải dành cho hoàn thành những sản phẩm cái mà họ tạo ra.

4. Benchmarking Flowchart

Slide 142, Benchmarking Flowchart là biểu đồ tôi chọn cuối cùng trong Marketofy. Đây là một mạng những hộp liên kết cái mà có thể được chia ra bở màu sắc.

Đây là biểu đồ làm việc tuyệt vời nếu bạn có nhiều nhiện vụ được di chuyển giữa nhiều bộ phận khác nhau. Bạn có thể sử dung5 hộm màu xanh đen để cho các bước tìm kiếm một nhà cung cấp mới, những hộp màu xanh ngon cho việc xem lại nhà cung cấp, và những hộp màu xanh lá cây là cho các bước để sắp xếp chuyển hàng.

Marketofy gọi slide này là “Benchmarking” (#142) và nó là một cách tuyệt với để trình bày chia nhỏ xử lý trong “sections”.

Không quan trọng bạn sử dụng mẫu flowchart PowerPoint nào, bạn hãy nghĩ đến những bộ công cụ này như một bộ khởi tạo để thả nội dung của bạn lên một cách nhanh chóng. SmartArt không phải là lựa chọn duy nhất để tạo ra các flowchart hấp dẫn; đừng quên sử dụng mẫu như Marketofy.

Học Lại Và Tiếp Tục Học Thêm Những Kỹ Thuật Của PowerPoint

Trong hướng dẫn này, bạn thử làm SmartArt như một kỹ thuật để xây dựng flowcchart. Bạn hãy nghĩ về công cụ này khi bạn cần trình vày các bước để khớp với nhau.

Những hướng dẫn này cho bạn nhiều ý tưởng tưởng hơn về việc như thế nào để xây dương một bản trình bày tuyệt với. Trong khi chúng ta thừa biết cái gì chúng ta muốn nói với một khác hàng, nó là một thử thách để xây dựng những slide hỗ trợ điều đó.

Bạn cần sự trợ giúp nào không? Grab Our Making Presentations eBook (Miễn Phí)

Bạn có thể tìm nhiều thông tin hơn trong ebook on making great prestations mới của chúng tôi.Download bản PDF của eBook này ngay bây giờ nó MIỄN PHÍ với đặng ký của của bạn cho Newsletters tại Tuts+ Business.

Nó giú bạn chuyên nghiệp trong xử lý trình bày, từ: khởi tạo những ý tưởng sáng tạo, cho đến bài viết, thiết kế và chuyển giao với ảnh hưởng.